Phễu Tự Hoàn Vốn Là Gì?

Để xây dựng được phễu tự hoàn vốn thì bạn cần phải hiểu về chiến lược tối đa giá trị vòng đời khách hàng.

Phễu tự hoàn vốn sẽ nằm ở phần thu hút khách hàng tiềm năng và sản phẩm đầu phễu.

Việc kết hợp giữa phần thu hút khách hàng tiềm năng và sản phẩm đầu phễu sẽ tạo ra một phễu gọi là phễu tự hoàn vốn.

phễu tự hoàn vốn

Quy trình như thế này:

– Đầu tiên bạn sẽ lựa chọn kênh tiếp cận, ví dụ như bạn muốn chạy quảng cáo Facebook, bạn sẽ có những bài viết ở trong trung tâm giáo dục này ví dụ như bài viết về hướng dẫn để kết nối với những khách hàng lạnh.

– Sau đó bạn sẽ dùng remarketing – quảng cáo lại để đưa những lượt pixel, big sale ở trung tâm giáo dục khách hàng đến phần landing page thu hút khách hàng tiềm năng.

Quan trọng hơn nếu như bạn không muốn đi qua các bước ở trung tâm giáo dục khách hàng này, bạn cũng có thể chạy quảng cáo trực tiếp cho khách hàng tiềm năng lạnh đi vào trong những landing pape với 10 câu có lead magnet của bạn.

– Và sau khi họ để lại thông tin ở đây thì ngay lập tức chúng ta sẽ chào hàng cho họ một sản phẩm đầu phễu. Và sản phẩm đầu phễu này có giá khoảng từ 7 USD đến 20 USD là hợp lý nhất, và phải liên quan đến lead magnet của bạn.

Mục đích chúng ta chào hàng và bán hàng bán sản phẩm đầu phễu này là để kiếm lại những đồng tiền đầu tiên từ khách hàng.

Mục tiêu của chúng ta ít nhất là hoà vốn, đó là nền tảng của việc xây dựng nên một phễu tự hoàn vốn.

– Sau khi chúng ta bán được những sản phẩm đầu phễu rồi, nếu muốn có được lợi nhuận nhiều hơn thì chúng ta sẽ bán những sản phẩm chủ lực và những sản phẩm cuối phễu.

Và nếu như với những khách hàng chưa mua hàng thì chúng ta có thể sử dụng những kênh chăm sóc khác nhau để chăm sóc và khuyến khích khách hàng quay trở lại mua sản phẩm đầu phễu, hoặc những sản phẩm mà họ chưa mua.

Điều quan trọng nhất ở đây là bạn phải hiểu phễu tự hoàn vốn sẽ đi theo cấu trúc:

  • Đầu tiên bạn sẽ dùng quảng cáo, sau đó bạn sẽ quảng cáo họ đến những landing page có chứa lead magnet, có chứa mồi câu của bạn.
  • Và sau khi họ để lại thông tin email thì ngay lập tức bạn phải bán một sản phẩm đầu phễu với giá ít nhất là 1 USD, thấp nhất là 1 USD, nhưng tôi thì thường lấy khoảng 7 USD đến 20 USD.

Hoặc một sản phẩm đầu phễu của bạn sẽ yêu cầu khách hàng cam kết. Có 2 kiểu cam kết:

  1. Một là kiểu cam kết về thời gian.
  2. Hai là cam kết về tiền bạc

Nếu như sản phẩm của bạn là bất động sản thì bạn không thể nào chia ra những sản phẩm để bán giá 7 USD đến 20 USD được. Mà sản phẩm đầu phễu của bạn có thể là một cuộc hẹn, có thể là một hội thảo, đó là sản phẩm đầu phễu của bạn, và mục đích của bạn là khiến cho khách hàng cam kết về thời gian.

Còn với những sản phẩm có thể chia nhỏ ra để bán từ 1 USD đến 20 USD, hoặc có thể có những sản phẩm đầu phễu với mức giá như vậy thì bạn lấy cảm kết của khách hàng đó là cam kết về tiền bạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *